Drets d´imatge

L’escola ens ha facilitat les dades respecte als “Drets d’imatge” que les famílies van signar a començament de curs i que sempre es respectarà, de totes maneres, si altres famílies tenen inconvenient que es pugui arribar a difondre alguna imatge al nostre blog, només cal que ens ho comuniquin.

Gràcies!